[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na: opracowanie graficzne, druk i dostawę 38 broszur informacyjno-promocyjnych nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM)

UWAGA: Nastąpiła zmiana terminu. Termin nadsyłania szacunkowych wycen zamówienia został wydłużony do 16 kwietnia 2019 r. do godz. 23:59.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego i do przesłania wyceny na załączonym Formularzu wyceny.

Wyceny należy przesyłać do 12 kwietnia 2019 r. (piątek) do godziny 23:59 na adres e-mail: g.bidzinska@mazowia.eu.

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Michał Strzelczyk
  • Wytwarzający:
  • Michał Strzelczyk
  • Czas udostępnienia:
  • 2019-04-09
  • Czas wytworzenia:
  • 2019-04-09

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content