[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na ORGANIZACJĘ I OBSŁUGĘ STREFY GIER XXL MJWPU WYSTAWIANYCH PODCZAS WYJAZDÓW NA IMPREZY O CHARAKTERZE LOKALNYM, ODBYWAJĄCYCH SIĘ W 2019 R. NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu pn. Szacowanie wartości zamówienia i do przesłania wyceny na załączonym Formularzu szacowania wartości.

 Wyceny należy przesyłać do 5 kwietnia 2019 r. (piątek) do godziny 10:00 na adres e-mail: e.tomkiewicz@mazowia.eu

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Michał Strzelczyk
  • Wytwarzający:
  • Michał Strzelczyk
  • Czas udostępnienia:
  • 2019-03-28
  • Czas wytworzenia:
  • 2019-03-28

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content