[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na organizację szkolenia: „Zasady poprawnego pisania pism urzędowych z wykorzystaniem zasady prostego języka. Pisma urzędowe w czasie nowych technik komunikacji”

Szanowni Państwo,

 W związku z zamiarem udzielenia zamówienia dotyczącego organizacji szkolenia z następującego zakresu tematycznego:

 Zasady poprawnego pisania pism urzędowych z wykorzystaniem zasady prostego języka. Pisma urzędowe w czasie nowych technik komunikacji

 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Państwa do oszacowania ceny zorganizowania w/w usługi. Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Planowana liczba osób: 70

 Czas trwania szkolenia:  3 grupy szkoleniowe x 1 dzień (Program szkolenia powinien obejmować co najmniej 8 godzin szkoleniowych; godzina szkoleniowa = 45 minut), czyli łącznie 3 dni szkoleniowe.  

 Termin szkolenia: maj/czerwiec 2022 r.

 Proszę o przesłanie oferty mailem na adres: wkrszkolenia@mazowia.eu do dnia 29 kwietnia 2022 z dopiskiem w tytule wiadomości: „Prosty język”.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-04-26
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-04-26

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content