[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na organizację szkolenia

Szanowni Państwo,

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia dotyczącego organizacji szkolenia z następującego zakresu tematycznego:

„Nieprawidłowości w zamówieniach wraz z aktualnym orzecznictwem o ustawę Prawo zamówień publicznych i Zasadę konkurencyjności z uwzględnieniem analizy zapisów Taryfikatora wymierzania korekt finansowych oraz szczegółowym omówieniem pojęcia konfliktu interesów w świetle ww. ustawy i wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków”

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Państwa do oszacowania ceny zorganizowania w/w usługi. Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Planowana liczba osób:  30 osób

Czas trwania szkolenia: 1 grupa szkoleniowa x 3 dni (Program szkolenia powinien obejmować co najmniej 24 godziny szkoleniowe – po 8 godzin szkoleniowych pierwszego, drugiego i trzeciego dnia; godzina szkoleniowa = 45 minut).

Termin szkolenia: listopad 2022 r.

Proszę o przesłanie oferty mailem na adres: wkrszkolenia@mazowia.eu do dnia 14 października 2022 r. z dopiskiem w tytule wiadomości : „Nieprawidłowości w zamówieniach”.

 • Szacowanie

  [Wielkość pliku: 55 KB]. Data dodania: 2022-10-11

Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Karol Tusiński
 • Wytwarzający:
 • Karol Tusiński
 • Czas udostępnienia:
 • 2022-10-11
 • Czas wytworzenia:
 • 2022-10-11

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content