[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na organizację szkolenia

Szanowni Państwo,

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia dotyczącego organizacji szkolenia z następującego zakresu tematycznego: „Trendy i nowe wyzwania w HR”

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Państwa do oszacowania ceny zorganizowania w/w usługi. Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Planowana liczba osób:  12 osób. Minimalna liczba uczestników zagwarantowana przez Zamawiającego wynosi 10 osób.

Czas trwania szkolenia:  1 grupa szkoleniowa x 1 dzień (Program szkolenia powinien obejmować co najmniej 8 godzin szkoleniowych; godzina szkoleniowa = 45 minut), czyli łącznie 1 dzień szkoleniowy

Termin szkolenia: 30 listopada 2022r.

Proszę o przesłanie oferty szacowania mailem na adres: wkrszkolenia@mazowia.eu do dnia 9 listopada 2022 r z dopiskiem w tytule wiadomości: „Trendy w HR”.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Tusiński
  • Wytwarzający:
  • Karol Tusiński
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-11-07
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-11-07

Historia zmian

  • ,
Skip to content