[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na organizację szkolenia

Szanowni Państwo,

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia dotyczącego organizacji szkolenia z następującego zakresu tematycznego:

„Pierwsza pomoc”

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Państwa do oszacowania ceny zorganizowania w/w usługi. Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Planowana liczba osób:  70 osób. Minimalna liczba uczestników zagwarantowana przez Zamawiającego wynosi 65 osób.

Czas trwania szkolenia:  7 grup szkoleniowych x 1 dzień (Program każdego szkolenia powinien obejmować co najmniej 8 godzin szkoleniowych; godzina szkoleniowa = 45 minut), czyli łącznie 7 dni szkoleniowych. Liczba osób w grupie 10-12.

Termin szkolenia:  do 22 grudnia 2022r.

Proszę o przesłanie oferty szacowania mailem na adres: wkrszkolenia@mazowia.eu do dnia 25 listopada 2022 r z dopiskiem w tytule wiadomości: „Pierwsza pomoc”


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-11-22
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-11-22

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content