[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na organizację szkolenia: „Kontrola zamówień publicznych udzielanych w oparciu o Zasadę konkurencyjności”

Szanowni Państwo,

 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia dotyczącego organizacji szkolenia z następującego zakresu tematycznego:

 

„Kontrola zamówień publicznych udzielanych w oparciu o Zasadę konkurencyjności”

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Państwa do oszacowania ceny zorganizowania w/w usługi. Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Planowana liczba osób:  ok. 25 osób

 Czas trwania szkolenia:  1 grupa szkoleniowa x 2 dni (Program szkolenia powinien obejmować co najmniej 8 godzin szkoleniowych; godzina szkoleniowa = 45 minut), czyli łącznie 2 dni szkoleniowe

 Terminy szkoleń:  czerwiec 2022r.

Proszę o przesłanie oferty mailem na adres: wkrszkolenia@mazowia.eu do dnia 29 kwietnia 2022rz dopiskiem w tytule wiadomości: „Szkolenie PZP”.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-04-26
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-04-26

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content