[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na organizację szkolenia Nowa perspektywa finansowania 2021-2027

Szanowni Państwo,

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia dotyczącego organizacji szkolenia z następującego zakresu tematycznego:

 

Nowa perspektywa finansowania 2021-2027

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Państwa do oszacowania ceny zorganizowania w/w usługi. Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Planowana liczba osób:  32 osoby. Minimalna liczba uczestników zagwarantowana przez Zamawiającego wynosi 28 osób.

Czas trwania szkolenia:  Dwa szkolenia dwudniowe (2 grupy szkoleniowe x 2 dni)  (Program szkolenia powinien obejmować co najmniej 8 godzin szkoleniowych każdego dnia szkolenia, z trzema przerwami; godzina szkoleniowa = 45 min), czyli łącznie 4 dni szkoleniowe.

Terminy szkoleń:  1 grudnia-15 grudnia 2023

Proszę o przesłanie oferty szacunkowej mailem na adres: wkrszkolenia@mazowia.eu do dnia 14 listopada 2023 r. z dopiskiem w tytule wiadomości: „Nowa perspektywa”.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-11-09
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-11-09

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content