[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na organizację szkolenia – „Nowelizacja PZP w kontekście działań informacyjno-promocyjnych”

Szanowni Państwo,

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia dotyczącego organizacji szkolenia z następującego zakresu tematycznego:

„Nowelizacja PZP w kontekście działań informacyjno-promocyjnych”

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Państwa do oszacowania ceny zorganizowania w/w usługi. Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Planowana liczba osób:  ok. 22 osoby (w podziale na 2 grupy w 2 różnych terminach, czyli łącznie 4 dni szkoleniowe). Minimalna liczba uczestników  zagwarantowana przez Zamawiającego wynosi 15 osób.

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni (Program każdego szkolenia powinien obejmować co najmniej 16 godzin szkoleniowych – po 8 godzin szkoleniowych pierwszego i drugiego dnia; godzina szkoleniowa = 45 minut)

 

Terminy szkoleń:  od 12.04 2021r. do 20.05.2021r.

 

Proszę o przesłanie oferty mailem na adresy: k.urlinska@mazowia.eu, oraz  i.plodzik@mazowia.eu do dnia 17 marca 2021.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-03-12
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-03-12

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content