[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na organizację szkolenia – „Nowelizacja PZP w kontekście działań informacyjno-promocyjnych”

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Państwa do oszacowania ceny zorganizowania w/w usługi. Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Proszę o przesłanie oferty mailem na adresy: e.marciniak@mazowia.eu, k.urlinska@mazowia.eu, s.baczek@mazowia.eu oraz i.plodzik@mazowia.eu do dnia 8 lutego 2021.

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dostępny tutaj.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-02-04
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-02-04

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

    Skip to content