[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na organizację szkolenia: „Perspektywa finansowa 2021-2027”

W DNIU 20.08.2021 ZAKTUALIZOWANO ZAŁĄCZNIK: SZACOWANIE WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ WARUNKÓW ORGANIZACJI SZKOLENIA PRZEDŁUŻONY ZOSTAJE TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY SZACUNKOWEJ DO DNIA 25.08.2021 R.

Szanowni Państwo,

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia dotyczącego organizacji szkolenia z następującego zakresu tematycznego:

„Perspektywa finansowa 2021-2027”

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Państwa do oszacowania ceny zorganizowania w/w usługi. Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Planowana liczba osób:  121

 Czas trwania szkolenia: Czas trwania szkolenia: 6 grup szkoleniowych x 2 dni (Program szkolenia powinien obejmować co najmniej 16 godzin szkoleniowych – po 8 godzin szkoleniowych pierwszego i drugiego dnia; godzina szkoleniowa = 45 minut). Łącznie 12 dni szkolenia.

 Termin szkolenia:  październik 2021r.

Proszę o przesłanie oferty mailem na adresy: e.marciniak@mazowia.eu  oraz i.plodzik@mazowia.eu do dnia 23 sierpnia 2021


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-08-18
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-08-18

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content