[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na organizację szkolenia

Szanowni Państwo,

 W związku z zamiarem udzielenia zamówienia dotyczącego organizacji szkolenia z następującego zakresu tematycznego:

 „Trwałość projektów unijnych w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem projektów B+R”

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Państwa do oszacowania ceny zorganizowania w/w usługi. Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Planowana liczba osób:  ok. 46 osób (w podziale na 2 grupy w 2 różnych terminach, czyli łącznie 2 dni szkoleniowe). Minimalna liczba uczestników  zagwarantowana przez Zamawiającego wynosi 40 osób.

Czas trwania szkolenia:  2 grupy szkoleniowe x 1 dzień (Program szkolenia powinien obejmować co najmniej 8 godzin szkoleniowych; godzina szkoleniowa = 45 minut), czyli łącznie 2 dni szkoleniowe

Terminy szkoleń:  27-28 kwietnia 2022r.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-03-24
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-03-24

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content