[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na produkcję filmów promocyjnych z beneficjentami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, zaprasza potencjalnych Wykonawców zainteresowanych produkcją filmów do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu planowanego zamówienia i przesłania wyceny na załączonym Formularzu.

 

Wyceny należy przesłać do 1 lipca 2020 r. (środa) do godziny 10:00 na adresy e-mail: a.lopienska@mazowia.eu i g.bidzinska@mazowia.eu.

 

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-06-23
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-06-23

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content