[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na przeprowadzenie stacjonarnej, symulacyjnej gry szkoleniowej, debaty, diagnozy kompetencji oraz quizu wiedzy dla uczestników wydarzenia organizowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

Zamówienie na usługę przeprowadzenia stacjonarnej, symulacyjnej gry szkoleniowej, debaty, diagnozy kompetencji oraz quizu wiedzy dla uczestników wydarzenia organizowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego i do przesłania wyceny na załączonym formularzu wyceny.

Wyceny należy przesyłać do 1 lipca 2022 r. (piątek) do godziny 10:00 na adresy e-mail: g.bidzinska@mazowia.eu, a.penda@mazowia.eu oraz e.tomkiewicz@mazowia.eu.

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-06-24
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-06-24

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content