[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na realizację kampanii informacyjno-promocyjnej szerokiego zasięgu dotyczącej Funduszy Europejskich na Mazowszu

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza potencjalnych Wykonawców zainteresowanych kampanii informacyjno-promocyjnej szerokiego zasięgu do zapoznania się z treścią Opisu Przedmiotu Zamówienia i przesłania wyceny na załączonym formularzu.

Wyceny należy przesłać do 6 lutego 2023 r. do godziny 10:00 na adresy: a.lopienska@mazowiam.wyszynska@mazowia.euj.zagrabska@mazowia.eu

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-01-20
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-01-20

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content