[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na usługę budowy strony internetowej Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 oraz obsługę informatyczną stron internetowych Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych szacowaniem wartości zamówienia na „usługę budowy strony internetowej Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 oraz obsługę informatyczną stron internetowych Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020” do zapoznania się z treścią zapytania i do przesłania wyceny na załączonym formularzu szacunkowej wyceny zamówienia.

Wyceny należy przesyłać do dnia 31.01.2023 do godziny 10:00 na adresy mailowe:

  • k.zaczynski@mazowia.eu
  • m.strzelczyk@mazowia.eu

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i w żadnym razie nie stanowi wszczęcia jakiegokolwiek postępowania.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-01-16
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-01-16

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content