[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na usługę cateringową realizowaną na terenie województwa mazowieckiego w 2023 r. Część 1. – 13 Forum Rozwoju Mazowsza Część 2. – Uroczysta kolacja podczas 13 Forum Rozwoju Mazowsza

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza potencjalnych Wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia.

Wyceny należy przesyłać do 2 lutego 2023 r(czwartek) do godziny 23:59 na adresy e-mail:  a.miekwicz@mazowia.eu, d.obzejta@mazowia.eu

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Michał Strzelczyk
  • Wytwarzający:
  • Michał Strzelczyk
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-01-26
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-01-26

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content