[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na usługę polegającą na opracowaniu, przygotowaniu, druku pamiątkowego albumu w wersji dwujęzycznej (j. polski i j. angielski) prezentującego wybrane projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ilości 2.000 egzemplarzy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym planowanym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego opisu przedmiotu zamówienia oraz do przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu szacowania.

Oferty należy składać do dnia: 08.03.2024 r. do godz. 16.00 na adres e-mail: a.krzysztofik@mazowia.eu oraz p.gutowska-jarosz@mazowia.eu

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i w żadnym razie nie stanowi wszczęcia jakiegokolwiek postępowania.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2024-03-01
  • Czas wytworzenia:
  • 2024-03-01

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content