[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na zakup, dostawę i montaż mebli do poczekalni dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Szanowni Państwo , Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Państwa do oszacowania ceny zakupu, dostawy i montażu mebli do poczekalni.

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zaoferowane meble muszą być dostarczone do Zamawiającego do dnia 15.12.2023 r.

Proszę o przesłanie oferty mailem na adres: e.karpacz@mazowia.eu, a.wiland@mazowia.eu do dnia 16 listopada 2023 r. do godziny 10.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-11-13
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-11-13

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content