[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia profesjonalnej usługi fotograficznej na potrzeby działań promocyjnych dotyczących projektów realizowanych w ramach Funduszy Europejskich na Mazowszu

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego opisu przedmiotu zamówienia i do przesłania wyceny na załączonym formularzu wyceny.

Wyceny należy przesyłać do 27 stycznia 2022 r(czwartek) do godziny 23:59 na adresy e-mail: a.krzysztofik@mazowia.eu  i p.gutowska-jarosz@mazowia.eu

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-01-20
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-01-20

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content