[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia profesjonalnej usługi realizacji obrazu – montażu wideo świadczonej przez operatora kamery – montażystę na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych

W związku z planowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zamówieniem pod nazwą: profesjonalna usługa realizacji obrazu – montażu wideo świadczona przez operatora kamery – montażystę zapraszamy zainteresowanych Wykonawców do składania ofert.

Z uwagi na zmianę w opisie przedmiotu zamówienia prosimy o ponowne zapoznanie się z treścią załączonego dokumentu Zapytanie ofertowe i przesłania wartości szacunkowej na załączonym Formularzu wyceny.

Szacowane wartości prosimy przesłać na adresy: d.michalak@mazowia.eu  m.wyszynska@mazowia.eu  do 21.04.2021 roku do końca dnia.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-04-14
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-04-14

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content