[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia usługi przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej szerokiego zasięgu dotyczącej 18-lecia Funduszy Europejskich na Mazowszu

Komunikat 04.03.2022: Uwaga zmiana terminu składania ofert: szacowanie wartości zamówienia należy przesyłać do końca dnia 09 marca 2022 r. na podane powyżej adresy mailowe.

W związku z planowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zamówieniem pod nazwą: Usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej szerokiego zasięgu dotyczącej 18-lecia Funduszy Europejskich na Mazowszu, zapraszamy Wykonawców zainteresowanych powyższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu Zapytanie ofertowe i przesłania wartości szacunkowej na dołączonym Formularzu wyceny.

Szacowanie wartości proszę przesłać na adresy: a.lopienska@mazowia.eu , m.wyszynska@mazowia.eu i j.zagrabska@mazowia.eu  do 07.03.2022 roku do godziny 10:00.

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-02-23
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-02-23

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content