[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM) – postępowanie nr WZP/WIPFE/U-332-58/19

Uwaga: postępowanie zostało anulowane.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz przesłania ofert na załączonym Formularzu oferty.

Oferty (wraz z wymaganymi załącznikami) należy przesyłać do dnia 13 listopada 2019 r. do godziny 23:59 na adresy email: g.bidzinska@mazowia.eua.lopienska@mazowia.eum.strzelczyk@mazowia.eu

Załączniki


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2019-11-06
  • Czas wytworzenia:
  • 2019-11-06

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content