[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zakup dostępu do platformy e-learningowej do samodzielnej nauki języka angielskiego i niemieckiego

Informacja o wybranym wykonawcy

 

W dniu 01.10.2021 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty.
Wybrano ofertę firmy:

LANGMEDIA Sp. z o.o.

Ul. M. Rapackiego 5

53-021 Wrocław

 

na kwotę 30 000,00 zł

Pełna lista podmiotów biorących udział w postępowaniu:

1.       LANGMEDIA Sp. z o.o.

 

Szanowni Państwo,

W związku z planowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zakupem usługi dostępu do platformy językowej online do samodzielnej nauki języka angielskiego
i niemieckiego dla pracowników zapraszamy wykonawców zainteresowanych powyższym zamówieniem do składania ofert na formularzu ofertowym.

Zakup dostępu do platformy e-learningowej do samodzielnej nauki języka angielskiego i niemieckiego

Szacowana liczba dostępów do platformy:  50 – 500 osób

Okres dostępu do platformy: 12 miesięcy

Termin uruchomienia dostępu do platformy: październik

Proszę o przesłanie oferty mailem na adresy: k.urlinska@mazowia.eu oraz i.plodzik@mazowia.eu do dnia 28 września 2021r do godz. 10:00.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Tusiński
  • Wytwarzający:
  • Karol Tusiński
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-09-20
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-09-20

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content