[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zakup dostępu do platformy szkoleniowej dla pracowników MJWPU.

Szacowana liczba dostępów do modułów szkoleniowych platformy:  450 – 1500.  Okres dostępu do platformy: 12 miesięcy

Termin uruchomienia dostępu do platformy: nie później niż 30 stycznia 2023r.

Proszę o przesłanie oferty mailem na adres b.mitela@mazowia.eu do dnia 29 listopada 2022 r. do godz. 16:00


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Tusiński
  • Wytwarzający:
  • Karol Tusiński
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-11-22
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-11-22

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content