[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zamówienie na skład, druk i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych na stoisko wystawiennicze podczas Open Days w Brukseli.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Opisu Przedmiotu Zamówienia i przesłania ofert na załączonym Formularzu oferty.

 

Wyceny należy przesyłać do dnia 21.08.2023 do godziny 23:59 na adresy mailowe: j.zagrabska@mazowia.eu oraz k.zaczynski@mazowia.eu

 

Informacja o wybranym wykonawcy:

W dniu 23.08.2023 r. dokonano wyboru wykonawcy:

Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski

ul. Sokołowska 12a,

01-142 Warszawa

Na kwotę 16 031,00 zł.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Kamil Staruch
  • Wytwarzający:
  • Kamil Staruch
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-08-10
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-08-10

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content