[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zamówienie na Wykonanie i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Wykonawców zainteresowanych ww. zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonych dokumentów oraz do przesłania ofert.

Oferty należy składać do końca dnia 23 października 2023 r. (poniedziałek) na adresy e-mail: d.turzynska@mazowia.eu , m.gajek@mazowia.eu .

 

[AKTUALIZACJA 10.11.2023]

Informacja o wybranym Wykonawcy

W dniu 08.11.2023 r. firma Top Arts sp. z o.o. Oddział w Warszawie wycofała się z zawarcia przedmiotowej umowy i w dniu 09.11.2023 r. Zamawiający musiał dokonać ponownego wyboru oferty.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę przedstawioną przez firmę:

INTERMEDIA Paweł Kędzierski, ul. Spółdzielcza 17, 09-407 Płock.

Na kwotę: 48 212,00 zł.

 

[AKTUALIZACJA 26.10.2023]

Informacja o wybranym Wykonawcy

W dniu 25.10.2023 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty.

Wybrano ofertę firmy :

 

Top Arts sp. z o.o. Oddział w Warszawie

  1. Elektronowa 2 lok. 116, 03-219 Warszawa

Na kwotę 47 300,00 zł

 

Pełna lista podmiotów biorących udział w postępowaniu znajduje się w „Protokole z Wyboru Wykonawcy”.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Kamil Staruch
  • Wytwarzający:
  • Kamil Staruch
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-10-16
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-10-16

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content