[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Kwalifikowalność wydatków w perspektywie finansowej 2021-2027 ze szczególnym uwzględnieniem EFS+, w tym najważniejsze zmiany względem perspektywy 2014-2020”

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty szkolenia dla pracowników z następującego zakresu tematycznego:

Kwalifikowalność wydatków w perspektywie finansowej 2021-2027 ze szczególnym uwzględnieniem EFS+, w tym najważniejsze zmiany względem perspektywy 2014-2020

 

Planowana liczba osób:  48 osób. Minimalna liczba uczestników zagwarantowana przez Zamawiającego wynosi 40 osób.

Czas trwania szkolenia:  Dwa szkolenia jednodniowe (2 grupy szkoleniowe x 1 dzień)  (Program szkolenia powinien obejmować co najmniej 8 godzin szkoleniowych, z trzema przerwami; godzina szkoleniowa = 45 min), czyli łącznie 2 dni szkoleniowe

Terminy szkoleń:  20-31 marca 2023 r.

Proszę o przesłanie oferty mailem na adres: wkrszkolenia@mazowia.eu do dnia 10 marca 2023 r. z dopiskiem w tytule wiadomości: „Kwalifikowalność”

[AKTUALIZACJA]

Informacja o wybranym wykonawcy:

W dniu 14.03.2023 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty.

Wybrano ofertę firmy :

Mazowiecki Centrum Doskonalenia Kadr s.c.ul. Solidarności 72 lok. 1700-145 Warszawa

Na kwotę 15 312,00 zł

Pełna lista podmiotów biorących udział w postępowaniu :

 1. Mazowieckie Centrum Doskonalenia Kadr s.c.
 2. Kancelaria Doradcza Progressio Przemysław Kuderczak
 3. Akademia Eurokadry
 4. Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o.
 5. Proassist Sp. z o.o.
 6. WIK Consulting
 7. Instytut Rachunkowości i Podatków

[AKTUALIZACJA] 20.03.2023

W związku z tym, że jeden z Wykonawców wniósł zastrzeżenie, co do treści zapisu dotyczącego sposobu wyboru oferty na szkolenie Kwalifikowalność wydatków w perspektywie finansowej 2021-2027 ze szczególnym uwzględnieniem EFS+, w tym najważniejsze zmiany względem perspektywy 2014-2020 informujemy, że akceptujemy przedmiotowy zarzut. Uznajemy, że stosowana metodologia wyboru trenera może być interpretowana niejednoznacznie oraz utrudniać obiektywną ocenę ofert. Po dokonaniu analizy zastrzeżeń oraz w związku z brakiem możliwości uzupełnienia dokumentacji, Zamawiający postanowił unieważnić wybór najkorzystniejszej oferty z dnia 15.03.2023 r.


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Wojciech Bejda
 • Wytwarzający:
 • Wojciech Bejda
 • Czas udostępnienia:
 • 2023-03-03
 • Czas wytworzenia:
 • 2023-03-03

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content