[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Nieprawidłowości w zamówieniach wraz z aktualnym orzecznictwem o ustawę Prawo zamówień publicznych i Zasadę konkurencyjności z uwzględnieniem analizy zapisów Taryfikatora wymierzania korekt finansowych oraz szczegółowym omówieniem pojęcia konfliktu interesów w świetle ww. ustawy i wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków”

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty szkolenia dla pracowników z następującego zakresu tematycznego:

„Nieprawidłowości w zamówieniach wraz z aktualnym orzecznictwem o ustawę Prawo zamówień publicznych i Zasadę konkurencyjności z uwzględnieniem analizy zapisów Taryfikatora wymierzania korekt finansowych oraz szczegółowym omówieniem pojęcia konfliktu interesów w świetle ww. ustawy i wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków”

Planowana liczba osób: 30 osób. Minimalna liczba uczestników zagwarantowana przez Zamawiającego wynosi 27 osób.

Czas trwania szkolenia: 1 grupa szkoleniowa x 3 dni ( Program szkolenia powinien obejmować co najmniej 24 godziny szkoleniowe; godzina szkoleniowa = 45 minut), czyli łącznie 3 dni szkoleniowe.

Termin szkolenia: listopad 2022r.

Proszę o przesłanie oferty mailem na adres: wkrszkolenia@mazowia.eu do dnia 04 listopada 2022 r. do godz. 24.00 z dopiskiem w tytule wiadomości: „Nieprawidłowości w zamówieniach”

[AKTUALIZACJA] Postępowanie zostało anulowane ze względu na błąd systemowy, który uniemożliwił dotrzymanie 7-dniowego terminu na składanie ofert na Bazie Konkurencyjności


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-10-28
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-10-28

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content