[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pt.” Praca zdalna, rozwiązywanie problemów i efektywne zarządzanie zespołem w dobie pandemii”

Informacja o wybranym wykonawcy

 

W dniu 30 sierpnia 2021 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty. Wybrano ofertę firmy:

 

Mazowieckie Centrum Doskonalenia Kadr s. c. Małgorzata Reisch, Agnieszka Maciejewska,

Al. Solidarności 72 lok. 17,

00-145 Warszawa

na kwotę 55 100,00 zł

Pełna lista podmiotów biorących udział w postępowaniu:

1. Mazowieckie Centrum Doskonalenia Kadr s.c.

2. Zatorski Consulting

3. Brainstorm Group Sp.zo.o.

 

W załączniku: „zapytanie ofertowe” w kryterium doświadczenie trenera zmieniono następujący zapis:

Dx –  liczba punktów przyznana trenerowi wykazanemu w badanej ofercie (zgodnie  z wymaganiami określonymi w załączonej tabeli, za każde szkolenie wykazane w tabeli powyżej wymaganego minimum trener otrzyma 1 punkt. Za realizację równo 15 szkoleń nie zostaną przyznane punkty)

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty dwudniowego szkolenia dla kadry kierowniczej z następującego zakresu tematycznego:

„Praca zdalna, rozwiązywanie problemów i efektywne zarządzanie zespołem w dobie pandemii ”

 Planowana liczba osób:  ok 58

 Czas trwania szkolenia: 2 dni (Program szkolenia powinien obejmować co najmniej 16 godzin szkoleniowych – po 8 godzin szkoleniowych pierwszego i drugiego dnia; godzina szkoleniowa = 45 minut)

Termin szkolenia: 9-10 wrzesień 2021r.

 Proszę o przesłanie oferty mailem na adresy: k.urlinska@mazowia.eu  oraz i.plodzik@mazowia.eu do dnia 24 sierpnia 2021 do godz. 10:00.

 


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-08-16
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-08-16

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content