[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WI/D-332-47/20 – Rozbudowa macierzy poprzez dostawę dysków

 • Tryb postępowania:
 • Przetarg nieograniczony
 • Data publikacji:
 • 2020-11-25
 • Termin składania ofert:
 • 2020-12-11 09:00
 • Rodzaj:
 • Dostawy
 • Wartość:
 • poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych

Opis

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (dalej MJWPU) zwraca się z uprzejmą prośbą o ograniczenie osobistego udziału w spotkaniach mających na celu otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niniejsza prośba wiąże się z wdrażaniem przez MJWPU działań ochronnych mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2. Powyższa prośba nie wpływa na fakt, iż otwarcia ofert będą odbywały się zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Każde otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarciaZobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Michał Kosior
 • Wytwarzający:
 • Michał Kosior
 • Czas udostępnienia:
 • 2020-11-25
 • Czas wytworzenia:
 • 2020-11-25

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

  Skip to content