[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WIPFE/U-332-30/22 – Świadczenie usług fotograficznych na potrzeby działań promocyjnych dotyczących projektów realizowanych w ramach

Opis

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, przygotowaną w języku polskim, pod rygorem nieważności wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem miniPortalu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającyma Wykonawcami odbywa się przy użyciu https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/28875c5a-9f1f-471c-a71e-662c2a4d974f oraz poczty elektronicznej Wykonawcy komunikują się z Zamawiający korzystając z adresu ePUAP Zamawiającego: /MJWPU_1/SkrytkaESP/ lub /MJWPU_1/WZP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na portalu e-zamówienia w dniu 27.06.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00225869/01

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 120.000,00 zł brutto

Informacja z otwarcia ofert:

Oferta 01 – Turczyk Jacek J.T.A., ul. Grudniowa 8/2, 26-600 Radom – 125.460,00 zł brutto;

Oferta 02 – DUMDUM PICTURES Mikołaj Górecki, ul. Wespazjana Kochanowskiego 13, 01-574 Warszawa – 129.150,00 zł brutto;

Oferta 03 – Pixel Studio Jan Jakub Smarczewski, ul. Brzegowa 5a, 57-100 Strzelin – 97.416,00 zł brutto (kwota w tabeli: 71.496,00 zł brutto);

Oferta 04 – Studio Proste Michał Zięba, ul. Stróża 515, 31-432 Stróża – 86.100,00 zł brutto.Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Anna Pogorzelska
  • Wytwarzający:
  • Anna Pogorzelska
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-06-27
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-06-27

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content