[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Ogłoszenie zamówienia na wynajem powierzchni na potrzeby organizacji 13. Forum Rozwoju Mazowsza

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych realizacją zamówienia do zapoznania się z treścią załączonego Opisu przedmiotu zamówienia i Wzoru umowy oraz do przesłania oferty na załączonym Formularzu oferty.

Oferty (w formie podpisanego i zeskanowanego dokumentu) należy składać mailowo na adres: g.bidzinska@mazowia.eu do 9 marca 2023 r. do godziny 23:59.

Szczegóły znajdują się w Ogłoszeniu zamówienia na wynajem powierzchni na potrzeby organizacji 13. Forum Rozwoju Mazowsza.

W związku z niewpłynięciem ofert w wyznaczonym terminie, postępowanie zostało anulowane w dniu 10 marca 2023 r.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-03-01
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-03-01

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content