[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Aktualizacja: Przeprowadzenie szkolenia pt. „Nowelizacja PZP w kontekście działań informacyjno-promocyjnych”

Uwaga: Postępowanie zostało anulowane ponieważ wartość najkorzystniejszej oferty przekroczyła możliwości finansowe Zamawiającego.

W dniu 18.02.2021 r. w niniejszym zapytaniu ofertowym w związku z wątpliwościami Wykonawców dotyczącymi pytania 1 w załączniku „ Pytania i odpowiedzi” wprowadzono następujące zmiany:

W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia dodano minimalną ilość uczestników szkolenia zagwarantowaną przez Zamawiającego:

„Planowana liczba osób:  ok. 24 osoby (w podziale na 3 grupy w 3 różnych terminach). Minimalna liczba uczestników szkolenia zagwarantowana przez Zamawiającego wynosi 15 osób.”

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, zwraca się z uprzejmą prośbą
o przygotowanie oferty szkolenia dla pracowników Wydziału Informacji i Promocji Funduszy Europejskich (WIPFE) z następującego zakresu tematycznego:

„Nowelizacja PZP w kontekście działań informacyjno-promocyjnych”

Terminy szkoleń:  marzec 2021r.

 

Proszę o przesłanie oferty mailem na adresy: k.urlinska@mazowia.eu, oraz  i.plodzik@mazowia.eu do dnia  24 lutego 2021r. do godziny 23:59.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dostępny tutaj.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-02-17
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-02-17

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content