[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Przygotowanie oferty szkolenia dla pracowników z następującego zakresu tematycznego: „Pierwsza pomoc”

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty szkolenia dla pracowników z następującego zakresu tematycznego:

„Pierwsza pomoc”

Planowana liczba osób:  75 osób. Minimalna liczba uczestników zagwarantowana przez Zamawiającego wynosi 65 osób.

Czas trwania szkolenia:  7 grup szkoleniowych x 1 dzień (Program każdego szkolenia powinien obejmować co najmniej 8 godzin szkoleniowych; godzina szkoleniowa = 45 minut), czyli łącznie 7 dni szkoleniowych. Liczba osób w grupie 10-12.

Termin szkolenia:  do 15 lutego – 31 marca 2023r.

Proszę o przesłanie oferty mailem na adres: wkrszkolenia@mazowia.eu do dnia 1 lutego 2023 r z dopiskiem w tytule wiadomości: „Pierwsza pomoc”.

AKTUALIZACJA: TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY DO DNIA 3 LUTEGO 2023 R.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-01-24
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-01-24

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content