[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

AKTUALIZACJA: SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA PUBLIKACJE PERŁY MAZOWSZA VI

AKTUALIZACJA 15.03.2021: Zamawiający mając na celu dokonanie najbardziej miarodajnego szacowania wartości przedmiotu zamówienia, podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania ofert szacunkowych do 26 marca 2021 do godziny 23:59 na oba adresy e-mail: a.miekwicz@mazowia.eud.obzejta@mazowia.eu

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z 3 INTEGRALNYCH ZADAŃ:

ZADANIE 1. Opracowanie, druk i dostawę polsko-angielskiego albumu „Perły Mazowsza VI” prezentującego wybrane projekty dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

ZADANIE 2. Opracowanie  elektronicznej wersji albumu Perły Mazowsza VI w programie Microsoft Word oraz w PDF do odczytu przez program udźwiękawiający dla niewidomych użytkowników w wersji polsko-angielskiej bez zdjęć.

ZADANIE 3. Opracowanie elektronicznej wersji adaptacji publikacji Perły Mazowsza VI  do potrzeb osób słabowidzących w druku powiększonym w wersji polsko-angielskiej ze zdjęciami.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, zaprasza potencjalnych Wykonawców zainteresowanych realizacją usług  do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego Opisu Szacowania Przedmiotu Zamówienia i przesłania wyceny na załączonych Formularzach.

Wyceny należy przesłać do 15 marca 2021 roku do godziny 23:59 na oba adresy e-mail: d.obzejta@mazowia.eu;  a.miekwicz@mazowia.eu

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-03-04
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-03-04

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content