[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na usługę przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej szerokiego zasięgu dotyczącej nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027

W związku z planowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zamówieniem pod nazwą: Usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej szerokiego zasięgu dotyczącej Funduszy Europejskich dla Mazowsza zapraszamy Wykonawców zainteresowanych powyższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu Zapytanie ofertowe i przesłania wartości szacunkowej na dołączonym Formularzu wyceny.

Szacowanie wartości proszę przesłać na adresy: m.wyszynska@mazowia.eu , a.krzysztofik@mazowia.eu  i a.lopienska@mazowia.eu do 31. 03.2022 roku do godziny 23:59.

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-03-16
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-03-16

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content