[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na zakup, dostawę i montaż mebli dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szanowni Państwo , Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Państwa do oszacowania ceny zakupu, dostawy i montażu mebli.

Zamawiający prosi o podanie szacunkowych cen dla pozycji z tabeli, dla których zaoferujecie Państwo przedmiot zamówienia zgodny z opisem, i który zostanie dostarczony w terminie wymaganym przez Zamawiającego.

Zaoferowane meble muszą być dostarczone do Zamawiającego do dnia 15.12.2023 r.

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Proszę o przesłanie oferty mailem na adres: e.karpacz@mazowia.eu, a.wiland@mazowia.eu do dnia 2 października 2023 r. do godziny 10:00.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Tusiński
  • Wytwarzający:
  • Karol Tusiński
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-09-26
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-09-26

Historia zmian

  • Elżbieta Karpacz, 2023-09-26 14:57:00
Skip to content