[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Usługa monitoringu mediów w okresie od 16.04.2023 do 31.12.2023 roku

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych realizacją usługi monitorowania mediów do zapoznania się z treścią załączonego Opisu Przedmiotu Zamówienia i Projektu umowy oraz do przesłania oferty na załączonym Formularzu oferty.

Oferty należy przesyłać do dnia 28 marca 2023 roku do godziny 9.00 na adres mailowy:  media@mazowia.eu

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w dniu 3 kwietnia 2023 roku na podstawie złożonych oraz poddanych ocenie ofert wyłoniono wykonawcę usługi monitoringu mediów, firmę Newspoint Sp. z o.o.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-03-20
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-03-20

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content