[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zamówienie na sporządzanie opinii prawnej obejmującej ocenę prawidłowości wykonania umowy cywilnoprawnej w ramach jednego z wdrażanych przez MJWPU projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, w tym w świetle regulacji prawa zamówień publicznych, zapisów dokumentacji przetargowej.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Opisu Przedmiotu Zamówienia i przesłania ofert na załączonym Formularzu oferty.

Oferty należy przesyłać do dnia 25.09.2022r. do godziny 10:00 na adres mailowy j.rawa@mazowia.eu.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-09-15
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-09-15

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content