[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zamówienie na sporządzanie opinii prawnej w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta trzech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie udostępnionych Wykonawcy dokumentów oraz sporządzenie analizy i dodatkowej opinii prawnej w razie ewentualnych zastrzeżeń Beneficjenta do przygotowanej w oparciu o sporządzoną opinię Informacji pokontrolnej.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Opisu Przedmiotu Zamówienia i przesłania ofert na załączonym Formularzu oferty.

Wyceny należy przesyłać do dnia 18.03.2022r. do godziny 14:00 ma adres mailowy k.sarniak@mazowia.eu.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-03-10
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-03-10

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content