[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zamówienie na wykonanie i dostawę materiałów drukowanych wspomagających działania promujące efekty wdrażania RPO WM 2014-2020 (typu teczki ofertowe, zakładki do książek, kartki świąteczne itp.).

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza potencjalnych Wykonawców zainteresowanych realizacją usługi do zapoznania się z treścią załączonego Opisu Przedmiotu Zamówienia na wykonanie i dostawę materiałów drukowanych wspomagających działania promujące efekty wdrażania RPO WM 2014-2020 (typu teczki ofertowe, zakładki do książek, kartki świąteczne itp.).

Oferty należy przesłać do 22 października 2021 r. do godziny 10:00 na załączonym formularzu ofertowym na adres e-mail: a.miekwicz@mazowia.eu

Link do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: Zamówienie na wykonanie i dostawę materiałów drukowanych wspomagających działania promujące efekty wdrażania RPO WM 2014-2020 (typu teczki ofertowe, zakładki do książek, kartki świąteczne itp.).

 

Informacja o wybranym Wykonawcy z dnia 26.10.2021:

Nazwa i adres: Drukarnia „SIL-VEG-DRUK” s.c. ul. Niegolewskich 12, 42-700 Lubliniec;
Data wpłynięcia oferty: 21 października 2021 r. godz. 14:29; Cena: 12 361,50 zł brutto,

W sekcji plików do pobrania opublikowano rozstrzygniecie postępowania.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-10-14
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-10-14

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content