[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zamówienie na zakup aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Opisu Przedmiotu Zamówienia i przesłania ofert na załączonym Formularzu oferty.

Prosimy o przesłanie Państwa ofert e-mailem na adres  k.zaczynski@mazowia.eu  oraz  a.krzysztofik@Mazowia.eu , do dnia 10 lutego 2023 r. (piątku), do godziny 12:00.

 


Komunikat 21.02.203:

Szanowni Państwo,

informujemy, że po ponownym rozpatrzeniu poprawnie złożonych ofert, najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu „Zakup sprzętu fotograficznego wraz z akcesoriami” przedstawiła firma: MM Market, Małgorzata Małecka, cena 38 130 zł, w związku z czym została wybrana na Wykonawcę.

 

Komunikat 17.02.203:

W związku z pojawieniem się wątpliwości co do zgodności oferty firmy Bawro, Barbara Wiśniewska z OPZ, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych unieważnia wybór oferty z 15.02.2023.

 

Komunikat 15.02.2023:

Szanowni Państwo,

informujemy, że najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu „Zakup sprzętu fotograficznego wraz z akcesoriami” przedstawiła firma: Bawro, Barbara Wiśniewska, cena 36 457,20 zł, w związku z czym została wybrana na Wykonawcę.


 


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-02-03
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-02-03

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content