[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Kwalifikowalność wydatków w perspektywie finansowej 2021-2027 ze szczególnym uwzględnieniem EFS+, w tym najważniejsze zmiany względem perspektywy 2014-2020”

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty szkolenia dla pracowników z następującego zakresu tematycznego:

Kwalifikowalność wydatków w perspektywie finansowej 2021-2027 ze szczególnym uwzględnieniem EFS+, w tym najważniejsze zmiany względem perspektywy 2014-2020

 

Planowana liczba osób:  48 osób. Minimalna liczba uczestników zagwarantowana przez Zamawiającego wynosi 40 osób.

Czas trwania szkolenia:  Dwa szkolenia jednodniowe (2 grupy szkoleniowe x 1 dzień)  (Program szkolenia powinien obejmować co najmniej 8 godzin szkoleniowych, z trzema przerwami; godzina szkoleniowa = 45 min), czyli łącznie 2 dni szkoleniowe

Terminy szkoleń:  15-31 maja 2023 r.

Proszę o przesłanie oferty mailem na adres: wkrszkolenia@mazowia.eu do dnia 5 kwietnia 2023 r. z dopiskiem w tytule wiadomości: „Kwalifikowalność”

 

Informacja o wybranym wykonawcy:

W dniu 12.04.2023 r. dokonano wyboru wykonawcy:

Akademia Eurokadry Centrum Szkoleń Administracji Publicznej – Piotr Lewandowski

Ul. Ratuszowa 11

03-450 Warszawa

 

Na kwotę 13 776 zł

Oferty złożyło 8 Wykonawców:

 1. Mazowieckie Centrum Doskonalenia Kadr s.c.
 2. Kancelaria Doradcza Progressio Przemysław Kuderczak
 3. Akademia Eurokadry
 4. Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o.
 5. ADEPT
 6. RES Edukacja
 7. Instytut Rachunkowości i Podatków
 8. Inkubator Przedsiębiorczości Inkubator Progress

Kryteriami wyboru oferty były: 55 % cena, 45% doświadczenie trenera

Oferta Akademia Eurokadry Centrum Szkoleń Administracji Publicznej – Piotr Lewandowski

uzyskała największą liczbę punktów, biorąc pod uwagę kryteria: 45% doświadczenie trenera, 55% cena

W związku z tym, że w dniu 14.04.2023 r. jeden z Wykonawców wniósł zastrzeżenia do oferty firmy Akademia Eurokadry na szkolenie Kwalifikowalność wydatków w perspektywie finansowej 2021-2027 ze szczególnym uwzględnieniem EFS+, w tym najważniejsze zmiany względem perspektywy 2014-2020 informujemy, że do dnia 17.04.2023 r.  unieważniamy wybór oferty w celu rozważenia zasadności zastrzeżeń.


AKTUALIZACJA 17.04.2023

 Dzień dobry,

W związku z wpłynięciem zastrzeżeń do oferty firmy Akademia Eurokadry na szkolenie Kwalifikowalność wydatków w perspektywie finansowej 2021-2027 ze szczególnym uwzględnieniem EFS+, w tym najważniejsze zmiany względem perspektywy 2014-2020, w dniu 17.04.2023 r. dokonano ponownego wyboru wykonawcy. Po powtórnym przeliczeniu punktacji wygrała oferta firmy Inkubator Przedsiębiorczości Inkubator Progress.


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Wojciech Bejda
 • Wytwarzający:
 • Wojciech Bejda
 • Czas udostępnienia:
 • 2023-03-29
 • Czas wytworzenia:
 • 2023-03-29

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content