[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Kontrola zamówień publicznych udzielanych w oparciu o Zasadę konkurencyjności”

Szanowni Państwo,

 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty szkolenia dla pracowników z następującego zakresu tematycznego:

 „Kontrola zamówień publicznych udzielanych w oparciu o Zasadę konkurencyjności”

Planowana liczba osób:  ok. 25 osób Minimalna liczba uczestników zagwarantowana przez Zamawiającego wynosi 22 osoby.

 Czas trwania szkolenia:  1 grupa szkoleniowa x 2 dni (Program szkolenia powinien obejmować co najmniej 8 godzin szkoleniowych; godzina szkoleniowa = 45 minut), czyli łącznie 2 dni szkoleniowe

 Termin szkolenia:  czerwiec 2022r.

Proszę o przesłanie oferty mailem na adres: wkrszkolenia@mazowia.eu do dnia 16 maja 2022 r. do godz. 24.00 z dopiskiem w tytule wiadomości: „Szkolenie PZP”.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-05-09
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-05-09

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content