[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. ”Perspektywa finansowa 2021-2027”

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że z przyczyn technicznych w niniejszym postępowaniu nie uwzględniono oferty firmy Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o. W związku z tym w dniu 28.09.2021 r. unieważniono wybór oferty z dnia 23.09.2021 r. oraz dokonano ponownej oceny otrzymanych ofert i powtórnego wyboru oferty:

W dniu 28 września 2021 r. Zamawiający dokonał ponownego wyboru oferty.
Wybrano ofertę firmy:


Mazowieckie Centrum Doskonalenia Kadr s. c. Małgorzata Reisch, Agnieszka Maciejewska,

Al. Solidarności 72 lok. 17,

00-145 Warszawa

 

na 58 685,00 zł

Pełna lista podmiotów biorących udział w postępowaniu:

1.       Mazowieckie Centrum Doskonalenia Kadr s. c.

2.       IKKU Sp. z o.o.

3.       SEMPER

4.       Instytut Rachunkowości i Podatków

5.       GOWIT

6.       OCSD

7.       Eurokadry

8.       Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, zwraca się z uprzejmą prośbą
o przygotowanie oferty szkolenia dla pracowników z następującego zakresu tematycznego:

 Perspektywa finansowa 2021-2027

Planowana liczba osób:  121

Czas trwania szkolenia: 6 grup szkoleniowych x 2 dni (Program szkolenia powinien obejmować co najmniej 16 godzin szkoleniowych – po 8 godzin szkoleniowych pierwszego i drugiego dnia; godzina szkoleniowa = 45 minut). Łącznie 12 dni szkolenia.

Termin szkolenia:   październik-listopad 2021r.

 Proszę o przesłanie oferty mailem na adresy: e.marciniak@mazowia.eu  oraz i.plodzik@mazowia.eu do dnia 13 września 2021 do godziny 10.00.

 

Informacja o wybranym wykonawcy

W dniu 23 września 2021 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty.
Wybrano ofertę firmy:

Mazowieckie Centrum Doskonalenia Kadr s. c. Małgorzata Reisch, Agnieszka Maciejewska,

Al. Solidarności 72 lok. 17,

00-145 Warszawa

 

na 58 685,00 zł

Pełna lista podmiotów biorących udział w postępowaniu:

1.       Mazowieckie Centrum Doskonalenia Kadr s. c.

2.       IKKU Sp. z o.o.

3.       SEMPER

4.       Instytut Rachunkowości i Podatków

5.       GOWIT

6.       OCSD

7.       Eurokadry


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-09-03
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-09-03

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content