[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP.331-1-17/24.U.WIPFE – Usługa cateringowa realizowana na terenie województwa mazowieckiego w 2024 r.

Opis

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, przygotowaną w języku polskim, pod rygorem nieważności wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia oraz w wyjątkowych przypadkach, kiedy komunikacja za pośrednictwem platformy jest niemożliwa – poczty elektronicznej. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 25.04.2024 r. pod numerem 246451-2024, numer wydania Dz. U. S: 82/2024

Ogłoszenie postępowania na Platformie e-Zamówienia: EZamowienia

Część: 1
Faza postępowania: Zbieranie ofert/wniosków/prac konkursowych
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 100000  PLN
Część: 2
Faza postępowania: Zbieranie ofert/wniosków/prac konkursowych
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 12500  PLN
Część: 3
Faza postępowania: Zbieranie ofert/wniosków/prac konkursowych
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 12500  PLN
Część: 4
Faza postępowania: Zbieranie ofert/wniosków/prac konkursowych
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 12500  PLN
Część: 5
Faza postępowania: Zbieranie ofert/wniosków/prac konkursowych
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 12500  PLN
Część: 6
Faza postępowania: Zbieranie ofert/wniosków/prac konkursowych
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 12500  PLN
Część: 7
Faza postępowania: Zbieranie ofert/wniosków/prac konkursowych
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 12500  PLN
Część: 8
Faza postępowania: Zbieranie ofert/wniosków/prac konkursowych
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 12500  PLN
Część: 9
Faza postępowania: Zbieranie ofert/wniosków/prac konkursowych
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 12500  PLNZobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Michał Kosior
  • Wytwarzający:
  • Michał Kosior
  • Czas udostępnienia:
  • 2024-04-25
  • Czas wytworzenia:
  • 2024-04-25

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content