[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WIPFE/D-332-27/20 – Kompleksowe wykonanie i dostawa kalendarzy na 2021 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Opis

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (dalej MJWPU) zwraca się z uprzejmą prośbą o ograniczenie osobistego udziału w spotkaniach mających na celu otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niniejsza prośba wiąże się z wdrażaniem przez MJWPU działań ochronnych mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2. Powyższa prośba nie wpływa na fakt, iż otwarcia ofert będą odbywały się zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Każde otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-07-17
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-07-17

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content