[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Organizacja szkolenia pt. Zarządzanie zespołem

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty szkolenia dla pracowników z następującego zakresu tematycznego:

„Zarządzanie zespołem – warsztaty”

Planowana liczba osób:  ok. 67 osób. Minimalna liczba uczestników zagwarantowana przez Zamawiającego wynosi 57 osób.

Czas trwania szkolenia: 2 dni (Program szkolenia powinien obejmować co najmniej 16 godzin szkoleniowych – po 8 godzin szkoleniowych pierwszego i drugiego dnia; godzina szkoleniowa = 45 minut)

Termin szkolenia:  23-24 listopada 2023r.

 

Proszę o przesłanie oferty mailem na adres: wkrszkolenia@mazowia.eu do dnia 7 listopada 2023 r.  z dopiskiem w tytule wiadomości: „Zarządzanie zespołem

AKTUALIZACJA:

Informacja o wybranym wykonawcy

 

W dniu 8.11.2023 r. dokonano wyboru wykonawcy:

 

Mazowieckie Centrum Doskonalenia Kadr s.c.

Al. Solidarności 72 lok. 17

00-145 Warszawa

Na kwotę: 83 750,00 zł

Oferty złożyło 2 Wykonawców:

  1. Mazowieckie Centrum Doskonalenia Kadr s.c.
  2. Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier

 


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-10-31
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-10-31

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content