[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Usługa monitorowania mediów w okresie od 1.04.2021 r. do 31.03.2022 r.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza potencjalnych Wykonawców zainteresowanych realizacją usługi monitorowania mediów do zapoznania się z treścią załączonego Opisu Przedmiotu Zamówienia i przesłania oferty na załączonym formularzu. Zamawiający informuje, że w celu realizacji zamówienia w sposób zgodny z art. 11 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Wykonawca biorący udział w postępowaniu jest zobowiązany do posiadania umów z wydawcami prasy lub organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Oferty należy przesyłać do dnia 15 marca 2021 roku do godziny 15:00 na adres mailowy:  media@mazowia.eu

 

Komunikat z 17.03.2021:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje o anulowaniu postępowania na usługę monitorowania mediów w okresie od 1.04.2021 r. do 31.03.2022 r. z uwagi na fakt, że złożone oferty przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego na realizację ww. zadania. 


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-03-05
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-03-05

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content